Petrofysiske og geofysiske undersøkelser på rutilførende eklogitt ved Husebø, Meland kommune, Hordaland.

I forbindelse med NGUs undersøkelser på rutilførende eklogitter på Vestlandet er det utført petrofysiske og geofysiske undersøkelser ved Husebø, Meland kommune, Hordaland. Hensikten med dette var å vurdere om geofysiske målinger kunne gi interessant informasjon ved leting etter/kartlegging av denne type forekomst. Et forsøk på å kartlegget omvandlingsgraden fra ilmenitt til rutil ved hjelp av magnetometri og IP-målinger mislyktes. Årsaken til dette er innslag av magnetitt og inhomogene forhold i utgangsmaterialet. Det ble imidlertid påvist en positiv korrelasjon mellom TiO2-innhold og magnetisk susceptibili- tet. Sammenligning med XRF-feltanalyser viser at høyt TiO2-innhold er knyttet til områder med forhøyet magnetfelt og IP-effekt. Ut fra dette vurderes magnetometri og IP-målinger som interessante metoder ved tilsvarende under- søkelser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.004
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland