Permroll forsøk med noen prøver fra Brennåsen klebersteinsforekomst Tynset kommune, Hedmark

Ca 50 kg kleberstein fra Brennåsen har blitt undersøkt for om mulig framstille hvite talkprodukter. Prøvene ble knust og siktet og en kornstørrelse fra 0.09 til 0.35 mm har gjennomgått tester med magnetisk permroll separasjon. Undersøkelsene har gitt følgende resultater 1) Knusing sikting og lavintensitets magnetittseparasjon forandrer i liten grad hvithet. Permroll separasjon forbedrer hvitheten med 14.2 % (FMX) med et utbytte av umagnetisk prøve på 41 %. Maksimal oppnådd hvithet er 71.1 %.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.020
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark