Pendelmålinger av friksjon på veg

Frie emneord: Friksjon ; Asfalt ; Poleringsverdi (PSV) ; Slitasje ; Steinmateriale Delprosjekt 3 i prosjektet Steinkvalitet og sporutvikling (SIV) ble utvidet til også å omhandle friksjon på vegdekker. NGU har bistått med å analysere poleringsegenskapene til grovtilslaget som er benyttet i 12 ulike asfaltresepter som er lagt på 5 forskjellige forsøksstrekninger, henholdsvis langs E18 i Vestfold , Rv.206 og Rv.20 i Hedmark, E6-Klett i Sør-Trøndelag og Rv.80-Fauske i Nordland. I tillegg har NGU deltatt med feltmålinger ved E6 Klett. Friksjonen for 5 forskjellige feltstrekninger er målt med pendelapparat. Resultatene av pendelmålingene er sammenholdt med poleringsverdien (PSV) til grovtilslaget som er benyttet i asfaltresepten og andre metoder for registrering av friksjon (Viggomat og Roar) samt grovruheten (makroteksturen) til vegdekket. Pendelmålinger på veg viser god samvariasjon med poleringsverdien (mikroteksturen) av grovtilslaget som er benyttet i asfaltresepten. Videre gir pendelmålinger over tid (vår-minus høstmåling) indikasjoner på om asfaltdekket blir polert. Pendelmålinger viser ingen samvariasjon til dekkeruheten (makroteksturen).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.051
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport