Peilerørplassering rundt grusfilterbrønn, Kjemphol, og prøvepumping

Brev: 3949/72G Avsetningen i brønn ved sporadisk testpumping under avslutningen av brønn- byggingen var betenkelig høy. Det er derfor om å gjøre å finne årsaken. Rapporten angir peilerør som bør nedsettes og observeres under hovedpump- ingen. (Det ble senere konkludert med at infiltrasjonen for Andestadvatnet var for lav. Grunnvannsbrønnen ble oppgitt).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00568
Page number:
3
Document type:
Rapport