PCB i overflatejord ved bakgrunnslokaliteter på Svalbard

Norges geologiske undersøkelse har gjennom Svalbard Miljøvernfond gjort en undersøkelse av PCB i overflatejord ved bakgrunnslokaliteter på Svalbard. På bakgrunn av resultater for PCB i 177 overflatejordprøver fra Svalbard samt data fra PCB i bosetningene på Svalbard (Jartun m.fl., 2010) viser undersøkelsen: - Det er påvist PCB ved de fleste av de undersøkte bakgrunnslokalitetene. Nivåene er lave, men PCB finnes tilnærmet over alt. Mediankonsentrasjonen i dette materialet er <0,10 mikrogram/kg, mens det aritmetriske gjennomsnittet er 2,40 mikrogram/kg PCB7. - Kilden til PCB ved bakgrunnslokaliteter på Svalbard er trolig langtransportert forurensning, via hav- og luftstrømmer. - Bakgrunnslokalitetene er neppe påvirket av spredning fra bosetninger. - Fjerning av aktive PCB-kilder i bosetningene på Svalbard gir trolig størst effekt på det umiddelbare nærområdet. - Konsentrasjonene av PCB varierer både mellom lokalitetene og på hver lokalitet. Dette antyder at nedfall og spredning av forurensning ikke er uniformt. - Det er en høyere andel tunge PCB-kongenerene over lett kongenere. Dette er ikke ventet ut fra litteraturen. - PCB-profiler viser at PCB ved bakgrunnslokalitetene ligner vestlig PCB (Arochlor og Clophen).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.071
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
PCB på Svalbard
Project nr:
331500
Fylke:
Svalbard