PCB i barns lekemiljø i Bergen

På oppdrag fra Bergen kommune har NGU kartlagt PCB-forurensningen i barns utelekemiljø i 4 borettslag og 3 skolegårder i Bergen. Bakgrunnen for dette arbeid ligger i NGU Rapport 2002.102 der det ble påvist PCB-forurensning i puss og maling på husfasadene, og også i jorden rundt bygningene. Det er påvsit PCB-konsentrasjoner som ligger over Folkehelseinstituttets anbefalte tiltaksgrense på 0,5 mg/kg i jord fra lekeplassene ved to skoler og ett borettslag. Tiltak er derfor nødvendig ved disse borettslag og skoler.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.058
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland