PCB i asfalt i Trondheim

Norges geologiske undersøkelse (NGU) undersøkt innholdet av PCB-forbindelser i asfalt på utvalgte veier og vurdert om veidekket har betyning som forurensningskilde. Tidligere undersøkelser viste lave konsentrasjoner i noen asfaltlag. I denne undersøkelsen er gammel og ny asfalt kontrollert for PCB innhold. Det er samlet inn 32 asfaltprøver, 10 prøver fra eldre boliggater, 10 prøver fra hovedveier, 10 prøver fra asfaltlager samt 2 prøver direkte fra asfaltanlegg. Det er påvist lave PCB-konsentrasjoner i 3 av 32 prøver av asfalt fra Trondheim. Konsentrasjonene er lavere enn normverdien for ren jord (10 ug/kg). Sannsynligheten for å finne høye konsentrasjoner av PCB i asfalt i Trondheim er liten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2005.045
Page number:
6 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
PCB og brommerte flammehemmere i Norge og arktis
Project nr:
301700