Overvåking av skred og andre skråningsprosesser med bakkebasert laserskanning

Dette er sluttrapporten til prosjektet om "Overvåking av skråninger med bakkebasert laserskanning" som er en del av etatsprosjektet NIFS (naturfare - infrastruktur - flom - skred). Prosjektets formål er å vise nytten av bakkebasert laserskanning for overvåking av bevegelser i skråninger, og legge til rette for at bakkebasert laserskanning blir til en mer vanlig metode for etatene i NIFS-prosjektet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.064
Page number:
71
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Overvåking av skråninger med bakkebasert laserskanning
Project nr:
350100