Overvåking av jordforurensning i Trondheim 1994-2004

Forkortet: NGU har utført en ny kartlegging av metaller og organiske miljøgifter i overflatejord og sammenlignet resultatene med kartleggingen utført av Trondheim kommune i 1994.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.033
Page number:
110 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Miljøovervåking Trondheim 2004
Project nr:
307200