Oversikt over utførte diamantboringer i Bidjovagge og Suovrarappat i 1958.

Rapporten gir i tabbelform en oversikt over borhullenes nummer, plassering, retning og lengde. Hullenes plassering er referert til stikningsnettet for de geofysiske målinger.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
233
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark