Oversikt over løsmasseforholdene langs Randselva i Jevnaker og Ringerike kommuner, Buskerud og Oppland fylker.

Sommeren 1982 ble det utført detaljundersøkelser på Bergermoen/Samsmoen for Jevnaker kommune. Undersøkelsene ble utført for å kartlegge om løsmassene i området kunne anvendes til byggetekniske formål. Hovedkonklusjon for disse undersøkelser er at avsetningen for en stor del består av ensgradert sand. Detaljresultatene presenteres i NGU rapport nr. 1807/11. NGU utførte samtidig, på eget initiativ, seismiske målinger på Mosmoen, øst for Randselva. Disse målinger, sammen med flyfototolkninger indikerer at anvendbare byggeråstoffer kan finnes i enkelte områder øst for Randselva. Her er videre undersøkelser påkrevet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1807/16
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud Oppland