Oversikt over berggrunn og vurdering av mineraliseringer på Ringvassøya.

Berggrunnen på Ringvassøya kan inndeles i 5 hovedenheter. Simavik og Mikkel- vikkompleksene er prekambriske og består av gneiser og plutonske bergarter. Hessfjord- og Skogsfjordformasjonene er også sannsynligvis av prekambrisk alder. Disse består overveiende av omdannede vulkanske bergarter. Den femte hovedenheten, Hansnesformasjonen, tilhører et kaledonsk skyvedekke, og består av glimmerskifer og andre omdannede sedimentære bergarter. De fleste mineraliseringer er knyttet til Hessfjordformasjonen. De kan deles inn i 4 typer: 1) vasskis med svovelkis og magnetkis, 2) kisforekomster med kobberkis og sinkblende, 3) gull i kvartslinser, 4) antimon i mineralet berthieritt i svake kisimpregnasjoner. Undersøkelsene har ikke gitt grunnlag for å anta at det finnes drivverdige forekomster på Ringvassøya.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/14D
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms