Otnes vannverk v Bjarne Otnes.

Omhandler to alternative løsninger for grunnvannsforsyning. Det ene er infiltrasjon fra Otta elv i løsmassene, og det andre er fra Otta's delta i Lomnessjøen. Alternativ med infiltrasjon fra Otta ble anbefalt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00424
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark