Oslo. Sand- og grusressurskart; Oslo; 19144; 1:50 000; trykket i sort/hvitt;

This publication is not available for download.

Available:
NGU-distribusjonen
Document type:
Kart