Orientering vedrørende muligheter for uttak av grunnvann til vann- forsyning, Aurskog-Høland kommune.

Vannressurskart 1914 II, Askim er under arbeid. Under feltarbeidet ble det oppdaget interessante grunnvannsreservoarer innenfor Aurskog-Høland kommune. Kommunen arbeider i disse dager med vannforsyningsplaner. Dette er en foreløpig orientering til kommunen vedrørende de undersøkelser som er gjort. Det pekes på mulighetene for en mer detaljert undersøkelse av grunnvann som alternativ vannforsyningskilde.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83038
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus