Orienterende undersøkelser og diamantboring av grensesonen Prekambrium Kaledon i Saltdal - Sørfold - regionen.

På bakgrunn av de mange kjente molybdenglansforkomster knyttet til grensa kaledon/prekambriske vinduer i Nordland, er det valgt ut områder i Saltdal - Sørfold - området for detaljerte geologiske og geokjemiske undersøkelser. En rekke profiler over grensa er kartlagt og prøvetatt, og det er boret 5 korte diamantborhull forsøksvis gjennom grensa. Granitt i Nasafjellvinduet er funnet å være sterkt anriket på V og end del andre sporelementer. I Junkerdalen er spor av Mo funnet som grove molybdenglansflak i pegmatitter i kontakten, en parallell til forekomstene i Laksådalen, Gildeskål. Det er ikke funnet noen relasjon mellom mengden av molybden i grensesonen og vinduets geologi. Anriktninger av V, W, As og Au er funnet i pegmatittene. Det er ikke påvist forekomster av økonomisk størrelse og gehalt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1650/30A
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland