Orienterende jordboring NSB tunnelprosjekt Lillehammer.

Boringene foregikk på grunnlag av forutgående seismiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 109. Det ble boret ett hull som traff fjell etter 23,50 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
112
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland