Oppsummering og anbefalinger for langtidspumping av borhull, Røstlandet.

Det er totalt boret 20 brønner på Røstlandet, men en rekke uheldige faktorer har ført til at bare 7 av hullene synes drivverdige. Resultatene fra kort-tids prøvepumping med bl.a. vannanalyser legges til grunn for programmet for lang-tids prøvepumping, og anbefalinger for evt. fremtidig grunnvannsanlegg.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82036
Page number:
8
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland