Oppfølgning av en flymagnetisk anomali i Valnesfjorden.

Det ble målt 2 profiler med magnetometer nær Tokdalsvatn. VED PROFIL B ble det registrert en 0,5 -1,0 m mektig sone med magnetitt i amfibolitt. VED PROFIL A viser de magnetiske målinger større bredde på anomalien, dette skyldes sannsynligvis isoklinale foldestrukturer i området. Området er lite blottet og det er derfor vanskelig å anslå mektigheter og ut- holdenhet av magnetittmalm.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1336/7
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland