Oppfølging av regionale geokjemiske anomalier: Engerdal, Engeren, Jordet, Søre Osen, Julussa, Nore Osen og Rena.

Som et ledd i den regionale kartleggingen av fjellranden ble det sommeren 1969 prøvetatt bekkesedimenter på Kartbladene: Engerdal, Engeren, Jordet, Sør Osen, Julussa og Nore Osen. Alle kartblad unntatt Nore Osen gav inter- essante blyanomalier. På de øvrige fem kartbladene ble det på bakgrunn av de regionale geokjemiske resultatene sammenholdt med de geologiske og geofysiske kart skilt ut 26 geokjemiske anomalier, samt et større område med flere geo- kjemiske anomalier på kartblad Engeren. Det ble besluttet å følge opp ano- maliene sommeren 1970 og denne rapport beskriver anvendt metodikk og oppnådde resultater fra undersøkelsen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
965 D II
Page number:
59
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark