Oppfølging av radiometrisk anomali på kartblad Kynna, 2016 I, Trysil.

Det ble i 1979 foretatt radiometriske målinger med bil på kartblad Kynna 2016 I. En sterkt radioaktiv løsblokk ble da funnet nord for Gjeddtjern. I 1980 ble ca. 10 km² i området ved Gjeddtjern undersøkt nærmere med bærbart scintillometer for om mulig å finne flere aktive blokker og helst moderbergarter til disse. Det eneste som ble funnet var to små blokker tatt ved den tidligere kjente blokk. En nord-syd gående forkastning ble undersøkt, men aktiviteten der var ikke større enn i området forøvrig. To flyanomalier ble gått over med scintillometer, men aktiviteter av interesse ble ikke registrert.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1729/11
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark