Oppfølging av helikopteranomalier i Sæteråsen-regionen.

Det er gjort feltundersøkelser med radiometriske og magnetiske målinger og prøvetaking av de viktigste helikopteranomaliene (Håbrekke 1982). Analyseresultater av bergartsprøver fra oppfølgingen av radiometriske anomalier viser at konsentrasjonene av thorium og uran alene er for lave til å ha økonomisk interesse. Resultatene viser at en kan ha høye konsentrasjoner av sjeldne jordarter uten at strålingen er anomal. Å bedømme det undersøkte området med hensyn på sjeldne jordarter uten at strålingen er anomal. Å bedømme det undersøkte området med hensyn på sjeldne jordarter ut fra de foreliggende analyseresultater, er ikke mulig. De magnetiske målingene kan være et hjelpemiddel for tektonisk tolkning, men er økonomisk sett uten interesse.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1900/84 A
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport