Oppfølging av flyanomali, Selnes Gruve. Lensvik, Sør - Trøndelag fylke.

Det er gjort oppfølging av flyanomalier. Forekomstens består av en rekke røsker med strøk NØ. Forekomsten ligger nord for Lensvik kapell ca. 100 m.o.h. Hovedbergarten er en finstripet skifrig amfibolitt som er rester av den tektoniserte, kaledonske grønnstein som her opptrer som en synklinal med akse N4DØ og fall 30 grader mot N 60 V. Bergarten er svært rusten. En svært jernrik hornblende gir bergarten en lineasjon som er paralell strøk og synklinaksen. Forekomsten er uten interesse og flyanomaliene skyldes magnetittimpregnert gneis.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
649
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport