Oppfølging av bekkesedimentanomalier omkring Riiddevarre og Vuorasnjargahal'di, Alta-Kvænangenvinduet.

Områder omkring Riiddevarre og Vuorasnjargahal'di med bekkesediment- anomalier av elementene Cu, Co, Ni, Zn og Pb er undersøkt. Svovelkis, magnetkis, sinkblende og kobberkis finnes disseminert i små mengder i Kvenvikgrønnsteinen. Noe svovelkis og kobberkis opptrer i smale og lite utholdende kvarts-karbonat ganger. Ingen økonomisk interessante mineraliseringer er påvist. Årsakene til bekkesedimentanomaliene er flere: - Humusrike bekkesedimentprøver - Drenering av bergarter med store forvitringsoverflater - Drenering av områder med små gangforekomster.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1850/79B
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms Finnmark