Oppfølging av aeromagnetisk anomali i området Hestbrepiggan - Styggevasshytta, Nordre Jotunheimen.

Dette er det store eksamensarbeide i faget malmgeologi ved Geologisk avdeling NTH, utført under veiledning av geofysiker Knut Åm ved NGU. Det er en oppfølging av en aeromagnetisk anomali som kom frem ved magnetiske målinger i Geotraversprosjektet. Det ble målt magnetiske profiler på bakken, foretatt in sifer susceptibilitetsmålinger og samlet inn nødvendige prøver for en magnetisk-mineralogisk studie i laboratoriet. Det er foretatt en sammenligning mellom bakke- og flymålinger og det er forsøkt å finne en geologisk forklaring på anomalien.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1233 A
Page number:
75
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport