Oppfølgiende grusundersøkelser i Dyrøy kommune, Troms.

Sommeren 1988 ble det gjort oppfølgende undersøkelser på to løsmasse- forekomster i Dyrøy kommune: 1) Furustrand og 2) Blindfinnmoen. Forekomst Furustrand er en langstrakt morenerygg med materiale dårlig egnet til veg- og betongformål. Det beste materialet er lagdelt sand og grus i terrassene foran og bak ryggen. En god del av den beste grusen foran ryggen er allerede tatt ut. Terrassen på baksida av ryggen er anslått til å inne- holde ca. 150.000 m3 sand og grus. Forekomst Blindfinnmoen er ei lav elvevifte som med en gjennomsnittlig mektighet på 2.5 m inneholder maksimalt 800 000 m3 med sand og grus over grunnvannsspeilet. Kvaliteten på massene er meget dårlig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.054
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms