Oppfølgende undersøkelser av sand- og grusavsetninger i Leirfjorden.

En fortsettelse av fjorårets undersøkelse av løsmasseavsetningene i Leirfjorden ble i år konsentrert om Sørfjorddalen. Undersøkelsen viser at breelvavsetningen ved Sørfjordvatnet inneholder mellom 5 og 600 000 m3 sand og grus med gode egenskaper til betongformål. Sonderboring på Kobbelveidet viser at deler av avsetningen er noe mer sandig enn tidligere antatt. Langs Gjerdalselva ble det ikke registrert løsmasser med en slik korngradering at uttak av masser til teknisk bruk er aktuelt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1805/5
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland