Oppfølgende undersøkelser av muresteinslokaliteter i Telemark og Buskerud

Sommeren 2004 ble det uført oppfølgende undersøkelser av muresteinsforekomster i Buskerud og Telemark. Resultatene kan oppsummeres som følgende: I Kragerø kommune ble det funnet brukbare muresteinslokaliteter i nærheten av Lønne gård i Sannidal, her vil det kunne brytes murestein i variable blokkstørrelser, reservene er store og bryting vil ikke være i konflikt med noen bebyggelse. I Bø kommune ble flere lokaliteter befart, dels brudd som har vært i drift og dels nye områder. I området rundt Hegna gård ble det påvist områder med brukbar skifer, det må foretas litt fjerning av løsmasser og prøvebryting for å finne de beste områdene. Ved Belatjørn og Brennnakåsa ble eksisterende brudd besøkt. (Forkortet)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.053
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud
Project nr:
288300