Oppfølgende sand- og grusundersøkelser i Kautokeino kommune, Finnmark fylke.

NGU har gjennom sitt Finnmarksprogram utført omfattende sand- og grus-undersøkelser i 1984 (NGU-rapport 85.123) og oppfølgende undersøkelser i 1985. Siste års undersøkelser er utført ved hjelp av seismiske målinger, Borros boremaskin og traktorgraver. I laboratoriet er det utført kornfordelingsanalyser, mineraltellinger og mørtelprøvestøping. Forekomsten ved Økseidet har mer enn 300 000 m3 sand og grus i et større område øst for FV. 4. Ved riktig foredling av massene her egner de seg godt som betongtilslag. Ved Avzze NV er det som tidligere antatt mulig å ta ut nesten 100 000 m3 sand og grus til byggetekniske formål. Den sørligste delen av forekomsten ved Ruogojavri i Masi er avgrenset til å inneholde omlag 500 000 m3 sand og grus. Ut fra eldre betongprøvestøpinger og nye korngraderingskurver vil en forvente å få et godt betongtilslag herfra. Korngraderingskurver for sand og grus fra Roavatjåkka viser at det her er mulig å hente et godt betongtilslag. Mineraltellinger i sandfraksjonen på aktuelle sand- og grusforekomster i kommunen viser at det kun er forekomsten ved Ruogajavri som har så høyt innhold av fritt glimmer at det kan ha negativ betydning for betongegenskapene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.064
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark