Oppfølgende refraksjonsseismiske målinger ved Finnøya, Hamarøy kommune, Nordland.

Fortrolig til 11.09.2003 Refraksjonsseismiske målinger er utført langs to profiler (P5 og P6) ved Finnøya, Hamarøy kommune, Nordland. Målingene er utført på oppdrag fra TideFish AS, og er en oppfølging av tidligere utførte målinger i området. Hensikten med målingene er å bestemme mektighet av vannmettede løsmasser i et område som kan være aktuelt for uttak av salt grunnvann til fiskeoppdrett. Samlet lengde på profilene er 880 m. Størst dyp til fjell har vi i vestlige del av P5 (0-80) og nordlige del av P6 (400-440). Her er dyp til fjell i størrelsesorden 20 m. I de samme områdene har vi imidlertid ikke utelukkes at bedre sorterte avsetninger med høyere vanngiverevne kan opptre på dypet ned mot fjelloverflaten. For å undersøke dette nærmere er det nødvendig å utføre sonderboringer og eventuelle prøvepumping. Dyp til fjell videre mot øst og sør langs profilene er 7-11 m og viser at løsmassetykkelsen er forholdsvis begrenset nokså langt utover deltaflaten mot Sagfjorden.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.097
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland