Oppfølgende pukkundersøkelser, Lauvåsen i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag.

På oppdrag for Brødrene Bjerkli A/S har NGU kartlagt geologien og undersøkt berggrunnens mekaniske egenskaper innenfor området Lauvåsen i Stjørdal kommune. Berggrunnen i området viser en veksling mellom et polymikt konglomerat og bergarter bestående av tynne lag med metasandstein og leirskifer/fyllit. Til vegformål er bergartsmaterialet bestående av konglomerat egnet til fyllmasse, bære- og forsterkningslag. Unntaksvis kan kravene for tilslag i asfalt på lavt trafikkerte veger (ÅDT<1.500) innfries. Ellers er materialet fullt ut egnet som tilslag i betong og for annen bruk der behovet kun er lav-kvalitetsmasser. Materialet bestående av metasandstein og leirskifer/fyllitt er ikke egnet til vegformål. Dette materialet er kun egnet som byggeråstoff der det ikke stilles krav til de mekaniske egenskapene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.140
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport