Oppfølgende pukkundersøkelser, Hordaland fylke

I samarbeid med Hordaland fylkeskommune utførte NGU i 1993 en pukkundersøkelse i fylket. Målet var å få fastlagt bruksegenskapene til bergarter innenfor enkelte prioriterte områder med tanke på eksport til Europa. Totalt 5 forekomster er prøvetatt og analysert (tynnslip, sprøhet, flisighet og abrasjon) for bedømmelse av de mekaniske egenskapene. Tre av de fem forekomst- ene viser gode analyseresultater. I Kvinnherad kommune ble aktuelle uttaksområder kun befart og prøvetatt for tynnslipanalyse. Tre av områdene ansees som interessante mht. uttak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.113
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland