Oppfølgende innsamling av grunnseismikk i Vesterålen og Vågsfjorden, toktrapport

Fortrolig til 01.06.2002. I tidsrommet 29.august - 1.september 2001 gjennomførte Norges geologiske undersøkelse i samarbeid med Statoil, Norsk Hydro og Enterprise, oppfølgende grunnseismiske undersøkelser i Vågsfjorden, området vest av Andøy/Gavlfjorden, samt Hadselfjorden. Undersøkelsesområdene ble spesifisert ut fra resuitatene i et regionalt grunnseismisk tokt utført i april-mai 2001.(NGU-rapport 2001.059 Det ble registrert data i form av seismikk, magnetometri og dybdeprofilering. Som seismiske lydkilder ble det benyttet em 40 kubikktommers Sleevegun (luft- kanon) og boomer. Seismikk var synkronisert til sekvensiell registrering. Totalt ble det profilert 209 km. Toktet ble utført under særdeles gode værforhold, uten alvorlige tekniske problemer. De innsamlede data foreligger som analog utskrift og i digitalform lagret på tape. Denne rapporten oppsummerer teknikk og metodikk benyttet under innsamlingen, samt toktets forløp.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.096
Page number:
63
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms Nordland