Oppdatering av Grus- og Pukkdatabasen i Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune, Rogaland fylke

I samarbeidsprosjektet mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) ble grus- og pukkforekomstene i kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal befart høsten 2009. I løpet av vinteren 2010 er Grus- og Pukkdatabasen for disse kommunene oppdatert og informasjonen lagt til rette for planlegging på samme måte som det er gjort i resten av fylket. Det er i dag liten aktivitet når det gjelder uttak av sand og grus i regionen. I Bjerkreim blir det fremdeles tatt ut noe sand og grus fra tre massetak med sporadisk drift og produsert pukk frå ett pukkverk. I Eigersund er det sporadisk drift og begrensede uttak i ett massetak, mens det produseres betydelige mengder pukk frå tre steinbrudd. I Sokndal blir det produsert store mengder pukk som for en stor del eksporteres. I Lund er det produsert noe pukk til lokal bruk de siste åra, men det er usikkert om disse uttakene vil fortsette. Pukkforekomstene i Eigersund og Sokndal består av bergarten anortositt og er klassifisert som nasjonalt viktige. Det har derfor stor betydning at det i planarbeidet legges til rette for en maksimal utnyttelse av disse viktige ressursene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.001
Page number:
19 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Fylkesdelplan og ressursregnskap i Rogaland
Project nr:
268014
Fylke:
Rogaland