Om verdifastsettelse av mineralforekomster.

Rapporten er en sammenstilling av betraktninger knyttet til verdifastsettelse av mineralforekomster. Bakgrunnen er at skattemyndighetene har begynt å interessere seg for fomuebeskatning av ulike typer mineralske råstoff. Denne internrapporten drøfter først og fremst verdifastsettelse knyttet til malm- og industrimineralforekomster, men spørsmålet mer også aktuelt når det gjelder byggeråstoff og naturstein.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.002
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport