Nyvurdering av mulige brønnskader i forbindelse med tunnel fra Øyangen til Slidrefjorden, Lomen kraftverk.

I forbindelse blantannet med ny trase for avløpstunnel, er de mest utsatte borebrønner langs traseen befart, og fare for ødeleggelse vurdert.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82058
Page number:
5
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland