Nytt vannverk på Frya

Ved Frya industrifelt er det ønsket en ny grunnvannsbrønn. Undersøkelsene som ble utført høsten 1996 viser at det er mulig å anlegge en rørbrønn med en ønsket vannkapasitet på ca. 1 500 l/min (25 l/s).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.076
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland