Nyhetsbrev fra Norsk nasjonal komité for geoarv og geoparker nr 1

Velkommen til det første nyhetsbrevet om geologisk mangfold, geologisk arv og geoparker. NGU ønsker å utvikle og styrke en nasjonal satsing på geologisk mangfold, bl.a. ut fra følgende mandag (Statsbudsjettet 2014): "NGU skal utvikle og bistå med geologisk kunnskap for bedre forvaltning og synliggjøring av geologisk mangfold som en verdi i norsk natur". I dette nummeret: Hvem er vi, Unesco konferanse, EGN møte, Nordisk konferanse, Geopark workshop, Workshop i Sverige, GGN konferanse, Database for geoarv

Download publication

Document type:
Nyhetsbrev
Contracting authority:
NGU