Nyhetsbrev fra Norsk komité for geoparker og geoarv nr 9

Norsk komité for geoparker og geoarv har utviklet kriterier for medlemskap i et nasjonalt nettverk - Norske Geoparker. Dette er et tilbud om å utvikle steder etter samme prinsipper som UNESCOs globale geoparker. Men med en lavere terskel og et nasjonalt system for godkjenning, veiledning og kvalitetssikring. Norske Geoparker kan være et steg på veien til UNESCOs globale geoparker. Eller det kan være et selvstendig konsept, som krever mindre ressurser.

Nyhetsbrev 
Norsk komité for geoparker og geoarv
gis ut av Norges geologiske undersøkelse

Norske Geoparker

Norsk komité for geoparker og geoarv har utviklet kriterier for medlemskap i et nasjonalt nettverk - Norske Geoparker. Dette er et tilbud om å utvikle steder etter samme prinsipper som UNESCOs globale geoparker. Men med en lavere terskel og et nasjonalt system for godkjenning, veiledning og kvalitetssikring. Norske Geoparker kan være et steg på veien til UNESCOs globale geoparker. Eller det kan være et selvstendig konsept, som krever mindre ressurser.
 

Sunnhordland først i Norske Geoparker

I mars 2018 fikk Norsk komité for geoparker og geoarv søknad fra Samarbeidsrådet for å bli godkjent som Norsk Geopark.
Etter gjennomgang av søknaden og befaring av ekspertgruppe ble Sunnhordland Geopark godkjent som Norsk Geopark.
Les artikkel «Sunnhordland først i Norske Geoparker»
 

Geologi i rødliste for naturtyper

21.november 2018 ble den andre utgaven av Norsk rødliste for naturtyper lansert. Nytt i denne utgaven er bl.a. kapittelet Landformer. 
Les mer på NGU-blogg «28 landformer på rødlista»
 
 

Geoparkene jobber også med lokale produkter

I samarbeid med Saga Chokoladefabrikk i Skien, har Gea Norvegica Geopark laget sin egen konfekt. Håndlagde, smakfulle konfektbiter representerer den lokale geologien i kommunene. Geologisk viten om bergartene følger også med i esken. Kunnskap og litt moro kan godt kombineres - og nytes!
 

Magma Geopark i Esteam-prosjekt


Esteam-prosjektet, som er finansiert av Erasmus+ med partnere fra Portugal, Island, Slovenia og Magma Geopark, er inne i en periode med testing. I uke 5 var alle partnerne til stede i Magma Geopark for å teste ut TeachOut-appen videre. TeachOut er hovedleveransen i Esteam-prosjektet. Appen er tilpasset lærerplaner og blir klar for lærere som ønsker å ta med seg elever på uteskole fra høsten av. Appen testes også ut med 9. klassinger fra Husabø ungdomsskole i Egersund. 
 

Det skjer framover

7. september 2019
- Geologiens Dag

19. - 20. september 2019
- Geoturisme-seminar

Download publication

Document type:
Nyhetsbrev
Publisher:
NGU