Nyhetsbrev fra Norsk komité for geoparker og geoarv nr 7

I vår 2017 fikk Norsk komité for geoarv og geoparker flere medlemmer. Hovedoppgaven for komitéen er rådgiving og kvalitetssikring av søknader til UNESCO Globale Geoparker. Komiteen skal også etablere et nettverk for Norske Geoparker - et tilbud til å utvikle steder etter samme prinsipper som UNESCO Globale Geoparker men med lavere terskel og i et nasjonal system for godkjenning. I dette nummeret: Trollfjell Geopark, Geopark JHostedalsbreen, Hyllestadseminaret, Interaktiv besøkssenter, Ørsdalen gruver, Naturhistorisk museum, Sunnhordland Geopark.

Download publication

Document type:
Nyhetsbrev
Contracting authority:
NGU