Nyhetsbrev fra Norsk komité for geoarv og geoparker nr 8

Den noe kryptiske forkortelsen HAFS representerer de fire kommunene Hyllestad, Askevoll, Fjaler og Solund, men de har også kommunen Gulen på laget. De ligger værhardt til ytterst i havgapet, så langt vest du kan komme på vestlandet, Ytre Sogn. Sammen med NGU og Norsk Kvernsteinsenter har de ønsket å fremme kunnskap om geologien i regionen både for tilreisende og fastboende. Andre nevnt i nyhetsbrevet er: Gea Norvegica, Geologisk arv i indre Skandinavia (GEARS), Sunnhordaland geopark, Reisadalen nasjonalpark, Trollfjell geopark, Magma.

Download publication

Document type:
Nyhetsbrev
Publisher:
NGU