Nyhetsbrev fra Norsk komité for geoarv og geoparker Nr 2

Rapport fra den 6. internasjonale UNESCO-konferansen om Globale Geoparker, i Stonehammer, Canada. I dette nummeret: Rapport fra Stonehammer, Nyheter fra geoparker og geoparksprosjekt, Geologisk mangfold, 11 nye medlemmer i GGN, Det skjer fremover

Download publication

Document type:
Nyhetsbrev