Ny grunnvannsforsyning etter oljeforurensning.

Eksisterende borebrønn i fjell ble forurenset av oljesøl, og ny boreplass ble tatt ut. Vannforsyning til et hus.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75219
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus