Ny drikkevannskilde i Sør-Fron kommune

Etter flommen 1995 ønsker Sør-Fron kommune å bygge et nytt hovedvannverk med uttak av grunnvann. De tre vannverkene som nå er i drift skal opprettholdes som reservevannforsyning. Etter undersøkelsene høsten 1996 viser forholdene på Kviksøya at det er muligheter for anlegg av et vannverk her. I første omgang er det foreslått anlagt en prøvebrønn for langtidspumping.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.068
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland