Notat vedrørende baryttproblematikken på den nordlige halvdel av Varanger Halvøen.

Undersøkelsene er konsentrert om litogeokjemi i Barentshav- og Løvikfjellgruppene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.024
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark