Norges mineraler

Naturens flotte mineraler har fascinert menneskene i årtusener. Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som skaper de utroligste former og farger.

Henrich Neumanns Norges mineraler (1985) ga en oversikt over mineraler i Norge. Den populære og etterspurte boka foreligger her i ny, omfattende reviderts utgave som inkluderer mineraler som er funnet i senere år. Til sammen gir boka en oversikt over 830 ulike mineraler.

Utgivelsen er et samarbeid mellom Naturhistorisk museum og Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Bestilling av publikasjon

This publication is not available for download.

ISBN:
978-82-5192-547-1
Document type:
NGU Bok
Publisher:
NGU