Nord-Trøndelag og Fosen - geologi og landskap

I denne boka presenteres vakre trønderske landskap fra hav til høgfjell sammen med historien om hvordan Nord-Trøndelag og Fosen ble til. Gjennom mer enn ti år har landsdelen vært gjenstand for omfattende geologiske undersøkelser som har gitt oss mye verdifull kunnskap. Her kan du lese om hvordan geologene i dag oppfatter landskapshistorien med fjellkjedefoldninger og istider, hvordan malmer og andre mineralske råstoffer dannes, og hvordan vi foredler og bruker dem i vår hverdag. Andre tema er rasfarlig kvikkleire, bruken av grunnvann i drikkevannsforsyningen, den naturlige kjemiske sammensetningen av jord og berg og litt om sammenhengen mellom geologi, miljø og helse. Temaene er mange og viser den store spennvidden i geologien.

Bestill publikasjonen her

This publication is not available for download.

ISBN:
82-7385-170-2
Document type:
NGU Bok
Publisher:
NGU