NGUs oppfølging av Tsjernobylulykken og betydning i en framtidig beredskap.

Rapporten gir en fremstilling av NGUs innsats i forbindelse med kartleggingen av det radioaktive nedfallet i Norge etter Tsjernobylulykken. En tidligere rapport nr. 86.160 er en fagrapport der målemetoder og resultater blir presentert. Rapporten er delt i følgende hovedkapitler: Forord, bakgrunn, kartlegging av nedfallet, informasjon til presse og publikum, NGUs bidrag til fremtidig beredskap og overvåking.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.161
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport