NGU's Finnmarksdag - 05.03.86 - sammendrag av foredrag.

Rapporten inneholder sammendrag av 8 foredrag som ble holdt på Finnmarksdagen på NGU 05.03.86. De gis statusrapport for Finnmarksprogrammet. Videre handler tre sammendrag om gull-undersøkelser i Karasjokområdet. Fire foredrag belyser forskjellige sider ved mulighetene for å finne baryttforekomster i Finnmark.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.115
Page number:
70
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark