Natursteinsundersøkelser av Skogen noritt, Bamble kommune, Telemark

Som et ledd i et samarbeidsprosjekt mellom NGU og fylkeskommune i Vestfold, Telemark og Buskerud er det foretatt natursteinsundersøkelse av en forekomst av noritt ved Skogen i Bamble kommune i Telemark. Skogen noritt kan ha en mulig potensiale som naturstein. Innen den sørlige delen er det funnet partier med liten til moderat oppsprekningsgrad som synes å ha blokkpotensiale. Bergarten virker generelt attraktiv med sin mørke, tilnærmet sorte egenfarve og noe farvespill i bronse og blått. I den midtre og nordlige del av intrusivet er noritten mer finkornet og jevnt sort, og den ligner en av Norges svært få kjente forekomster av sort "granitt" ved Flisa i Hedmark. Sorte "granitter" er ofte høyt priset i markedet. Disse deler av Skogen noritt er imidlertid mye oppsprukket og mulighetene til å ta ut kommersielle blokkstørrelser synes små. Det er viktig å avklare steinens markedsmuligheter, fortrinnsvis i samarbeid med industrien, før noen oppfølgende undersøkelser settes i gang. En skal ikke se bort fra at også andre noritter og gabbroer i Bamblekomplekset kan representere potensielle forekomster av sort "garnitt".

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.138
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark